August 23, 2011 meelis Loe blogist: kapitali konverteerimisest eurodesse

NB! Riigilõivuvaba, lihtsustatud kapitali konverteerimine eurodesse lõppes 31.12.2011.

Alates 01.01.2011 on Eestis ametliku maksevahendina käibel euro. Seoses üleminekuga eurole muudeti äriseadustikku, mille tõttu äriühingute põhikapital tuleb viia europõhiseks.

Seadusemuudatuse tulemusena võib osaühingu väikseim osakapital olla 2 500 eurot (varem 40 000 krooni), ühe osa väärtus peab olema vähemalt 1 euro ning osa peab olema 1 euro täiskordne. Aktsiaseltsi aktsiakapital peab olema vähemalt 25 000 eurot (varem 400 000 krooni) ja aktsia väikseim nimiväärtus või arvestuslik väärtus 10 eurosenti. Kui aktsia nimiväärtus on suurem, peab see olema 10 eurosendi täiskordne.

Aktsia- või osakapitali eurodesse konverteerimise peavad ettevõtted ise algatama, äriregister seda automaatselt ei tee. Protsessi käivitamiseks tuleb tavaliselt muuta ettevõtte põhikirja (harilikult on kapital põhikirjas Eesti kroonides väljendatud) ning muuta kapitali suurust nii, et see oleks sobiva eurosumma täiskordne. Põhikirja muutmine eeldab (üld)koosoleku kokkukutsumist.

Kapitali konverteerimine eurodesse tuleb äriregistris registreerida. Kui tehakse vähim võimalik muudatus, on  kuni 31.12.2011 kapitali eurostamisega seotud registrikanne riigilõivuvaba. Samuti on enne nimetatud kuupäeva võimalik kapitali konverteerida lihtsustatud korras: piisav on koosoleku lihthäälteenamus ning võlausaldajaid ei ole vaja kapitali vähendamisest teavitada.

Soovitame kõigil ettevõtetel kapitali suurus ja põhikiri üle vaadata ning teha äriregistri muudatused enne 31.12.2011.

Anname teile meeleldi nõu kapitali eurodesse viimisega seotud küsimustes. Vajaduse korral koostame teie eest kogu dokumentatsiooni. Lihtsa osanike struktuuri korral algab teenuse hind 32.- eurost. Kui tehakse vähim võimalik kapitali muudatus, siis riigilõiv puudub. Kui avalduse esitamiseks äriregistrile saab kasutada ID-kaarti, siis notaritasu ei lisandu. Avalduse esitamisel ilma ID-kaardita lisandub notaritasu.

Kui ettevõte ei konverteeri 31. detsembriks 2011 kapitali eurodesse, siis automaatselt mingisuguseid sanktsioone ei rakendu. Küll aga ei ole enne muudatuste tegemist võimalik teostada mõningaid registritoiminguid, milleks ettevõttel võib ootamatu vajadus tekkida.

Soovitame kasutada ära aasta lõpuni kehtivat võimalust viia kapital europõhiseks lihtsustatult, ilma riigilõivuta ja võlausaldajaid teavitamata.

Kalkulaator vähima kapitalimuudatuse arvutamiseks https://ariregister.rik.ee/eurocalc_oy.py

Lisa Kommentaar