August 24, 2011 meelis Loe blogist: mis on raamatupidamiskohustus?

Eestis on raamatupidamiskohustuslased kõik juriidilised isikud, FIE-d, välisfirmade filiaalid, Eesti Vabariik kui avalik-õiguslik juriidiline isik ja kohaliku omavalitsuse üksused.

Füüsilised isikud, kes ei müü enda nimel kaupu ega teenuseid ja ei ole ennast ka FIE-na registreerinud, ei ole raamatupidamiskohustuslased.

Raamatupidamise seaduse § 4 sätestab kõige üldisema raamistiku raamatupidamise korraldamiseks:

• kõik majandustehingud tuleb dokumenteerida;

• dokumenteeritud majandustehingud tuleb kajastada raamatupidamisregistrites, kust saab teha väljavõtteid kontode kaupa tehingute kronoloogilises järjekorras;

• raamatupidamisest peab saama informatsiooni ettevõtte finatsseisundi, majandustulemuste ja rahavoogude kohta;

• igal aastal tuleb koostada ja esitatada majandusaasta aruanne;

• raamatupidamisdokumente tuleb ettenähtud aja jooksul säilitada.

Raamatupidamise korraldamine on ettevõtte juhatuse kohustus.

Selle kohustuse täitmiseks on juhatusel mitu võimalust: selleks võib võtta tööle raamatupidaja või luua firmas vastav osakond, teha kogu raamatupidamine ise ära või kasutada professionaalset raamatupidamisteenust.

Lisa Kommentaar