February 28, 2013 meelis Loe blogist: kasuta Eesti maksusüsteemi eeliseid

Maksude tasumine on igale isikule seadusega pandud kohustus. Riigi jaoks on maksud isegi niivõrd olulised, et nende panemine rahvahääletusele on seadusega keelatud. Hääletaks ju vastasel juhul igaüks teda puudutava maksu kaotamise poolt ja riik kaotaks oma tulud.

Maksudest seega pääsu ei ole, kuid maksusüsteemid erinevad riigiti päris palju. Eesti maksumäärad ei ole rahvusvahelises konkurentsis madalaimad, kuid Eesti maksusüsteemil on eeliseid, mis muudavad äritegevuse siin atraktiivseks.

Eesti maksusüsteemi olulisemaks eeliseks on eraisikute ja ettevõtete ühtne lineaarne tulumaksumäär ning põhimõte, mille kohaselt äriühingute kasumit ei maksustata mitte selle teenimisel, vaid jaotamisel.

Eestis kehtiv maksurežiim võimaldab hoida teenitud kasumit firmas maksuvabalt ilma piiranguteta reinvesteerimise ootel. Tegutsedes mitte palgatöötaja ega FIE-na, vaid osaühinguna, kuuluvad maksustamisele üksnes need summad, mis dividendide või palga näol firmast välja võetakse.

Anname sulle hea meelega nõu maksuküsimustes ning aitame nii osaühingu registreerimisel kui ka hilisemal raamatupidamise korraldamisel.

Lisa Kommentaar