August 30, 2011 meelis Loe blogist: maksude deklareerimisest

Iga ettevõtte põhilised maksudega seotud kohustused seisnevad nende õigeaegses deklareerimises ja tasumises Maksu- ja Tolliametile.

Eestis ei ole firma asutamisel vajalik tema üldregistreerimine maksuametis, sest see toimub infosüsteemide kaudu automaatselt. Käibemaksukohustuslase number tuleb aga soovi või vajaduse korral eraldi taotleda.

Soovitame igal ettevõttel kohe tegevuse alustamisel sõlmida Maksu- ja Tolliametiga e-maksuameti teenuste leping, mis lihtsustab oluliselt edasist asjaajamist. E-teenuste leping võimaldab teha praktiliselt kogu maksude deklareerimise interneti teel ning volitada raamatupidajat või raamatupidamisfirma esindajat operatiivselt ettevõtte nimel maksudeklaratsioone esitama.

Kõige levinumad maksudeklaratsioonid, mida ettevõtted peavad iga kuu esitama, on tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon TSD (esitatakse iga kuu 10. kuupäevaks) ning käibedeklaratsioon KMD (esitatakse iga kuu 20. kuupäevaks). Sõltuvalt tegevuse spetsiifikast võib ettevõttel olla kohustus esitada ka muid info- või maksudeklaratsioone ning vastavaid makse tasuda.

Täpsemat infot ettevõtte maksudega seotud kohustuste, maksumäärade ja maksudeklaratsioonide tähtpäevade kohta saab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Maksudeklaratsioonide koostamine ja teavitamine tasumisele kuuluvatest maksusummadest on harilikult raamatupidamisteenuse lahutamatu osa.

Lisa Kommentaar