September 8, 2011 meelis Loe blogist: eraisiku arveldusteenuse KKK

 

Kes on teenuse osutaja?

Medius OÜ, A. H. Tammsaare tee 47 Tallinn, registrikood 12135521.

 

Milleks see teenus SOBIB?

 • • Äriidee testimiseks enne päris firma asutamist.
 • • Äritegevuseks õpilasfirmana, seltsinguna vms.
 • • Ühekordse või ebaregulaarse teenuse eest arve esitamiseks, kui oma firma asutamine pole sellega kaasnevate kulude tõttu põhjendatud.
 • • Lisateenistuseks põhitöökoha kõrvalt ilma firmat asutamata või ennast ettevõtjaks registreerimata.
 • • Kui olemas oleva firmaga seotud asjaajamine on kasvanud üle pea ning on tekkinud vajadus jätkata tegutsemist lihtsamalt ja efektiivsemalt.
 • • Kui soovid minna töötu staatusest üle tööga hõivatu staatusesse ja saada legaalset tulu, kuid töölepingulist tööd ei õnnestu kohe saada.
 • • Kui soovid tegutseda ja käituda nagu ettevõtja, kuid firma asutamisega kaasnev paberimajandus ning kohustused häirivad.
 • • Kui soovid olla vaba ja jätta endale võimaluse tegevus igal ajal ilma liigse bürokraatiata lõpetada.

 

Milleks see teenus EI SOBI?

 • • Mõningatel piirangutega tegevusaladel tegutsemiseks.
 • • Tööjõumaksude vältimiseks.
 • • Teenuse osutamise sisulise poolega kaasnevast vastutusest vabanemiseks.
 • • Arvete esitamiseks käibemaksuvabalt.

 

Millised maksud arvestatakse lõppkliendi poolt üle kantud netosummast maha?

 • • Sotsiaalmaks
 • • Isiku tulumaks
 • • Töötuskindlustus (kui on)
 • • Kogumispension (kui on)
 • • Teenustasu 5%

 

Näide: eraisik palub esitada arve summas 1 000.- eurot + km, ta ei ole liitunud kogumispensioniga ning ta soovib antud väljamakse tegemisel arvestada maksubvaba tulu. Laekunud teenustasu arvelt tasutakse Maksuametile sotsiaalmaks 245,54 eurot, isiku tulumaks 121,64 eurot, töötuskindlustuse maksed 31,25 eurot ning peetakse kinni teenustasu 50.- eurot. Eraisik saab puhtalt kätte 601,58 eurot.

 

Kas väljmakse tegemisel on võimalik ka teenuse osutamisega seotud kulusid arvesse võtta?

Jah, eraldi kokkuleppel ning korrektsete kuludokumentide alusel. Selle tulemusena võib tasumisele kuuluvate maksude summa oluliselt väheneda ja rohkem raha jääb kätte.

 

Kuidas saada teenuse kasutajaks?

Alustada tuleks SIIT.

 

Kui kiiresti raha laekub?

Raha kantakse üle hiljemalt kahe tööpäeva jooksul peale arve laekumist lõppkliendilt.

 

Kust saaksin teenuse kohta täiendavat infot küsida?

info@lma.ee

Lisa Kommentaar