Tulumaksu määr – 20 %

Sotsiaalmaksu määr – 33 %

Sotsiaalmaksu kuumäär – 390 EUR

Sotsiaalmaksu miinimumkohustus 390 x 33 % = 128,70 EUR

Töötaja töötuskindlustuse määr – 1,6 %

Tööandja töötuskindlustuse määr – 0,8 %

Kogumispensioni makse – 0 %, 2 % või 3 %

Maksuvaba tulu 2040/12 = 170 EUR/kuu

Töötasu alammäär – 430 EUR/kuu = 2,54 EUR/tund