September 8, 2011 meelis Loe blogist: eraisiku arveldusteenuse KKK

  Kes on teenuse osutaja? Medius OÜ, A. H. Tammsaare tee 47 Tallinn, registrikood 12135521.   Milleks see teenus SOBIB? • Äriidee testimiseks enne päris Loe edasi…

August 30, 2011 meelis Loe blogist: maksude deklareerimisest

Iga ettevõtte põhilised maksudega seotud kohustused seisnevad nende õigeaegses deklareerimises ja tasumises Maksu- ja Tolliametile. Eestis ei ole firma asutamisel vajalik tema üldregistreerimine maksuametis, sest Loe edasi…

August 24, 2011 meelis Loe blogist: mis on raamatupidamiskohustus?

Eestis on raamatupidamiskohustuslased kõik juriidilised isikud, FIE-d, välisfirmade filiaalid, Eesti Vabariik kui avalik-õiguslik juriidiline isik ja kohaliku omavalitsuse üksused. Füüsilised isikud, kes ei müü enda Loe edasi…

August 23, 2011 meelis Loe blogist: kapitali konverteerimisest eurodesse

NB! Riigilõivuvaba, lihtsustatud kapitali konverteerimine eurodesse lõppes 31.12.2011. Alates 01.01.2011 on Eestis ametliku maksevahendina käibel euro. Seoses üleminekuga eurole muudeti äriseadustikku, mille tõttu äriühingute põhikapital Loe edasi…