September 9, 2011 meelis Loe blogist: näidisdokumendid

 

Allpool on toodud mõned arvutis täidetavad näidisblanketid, mida saab väikefirmas majandustehingute dokumenteerimisel abivahendina kasutada.

 

Töölähetused ja majanduskulud

Töölähetuse otsus, sõidupäevik, majanduskulude aruanne

Müük

Arve, saateleht

Sularaha dokumendid

Kassaraamat, kassa sissetulekuorder, kassa väljaminekuorder

Töösuhted

Maksuvaba tulu avaldus, puhkuseavaldus, töölepingu ülesütlemisavaldus

Võlasuhted

Võlatunnistus, garantiikiri, üleandmise-vastuvõtmise akt

Aastaaruande koostamine

Kliendi saldokinnitus, tarnija saldokinnitus, inventuuri akt

 

Majandustehingute dokumenteerimise ning dokumentide liikumise täpne korraldus erafirmas ei ole õigusaktidega väga detailselt reguleeritud. Ainult väga üksikutel juhtudel on teatud tehingu kajatamiseks sätestatud kindel riiklik dokumendivorm.

Sagedamini on seaduses loetletud info, mis peab teatud liiki dokumendil olema. Näiteks üldised nõuded raamatupidamise algdokumendile sätestab raamatupidamise seadus. Käibemaksuga müügiarvete kohustuslikud rekvisiidid on kirjas käibemaksuseaduses.

Aga milline on täpselt dokumendi kujundus, kes firmas on volitatud seda allkirjastama ning kuidas on korraldatud dokumentide jõudmine raamatupidamisse – see on iga ettevõtte siseküsimus, mis reguleeritakse harilikult raamatupidamise sise-eeskirjades.

Lisa Kommentaar